جمعه 02 تیر 1396  
آخرین اخبار:

نشانی: 

تهران،سعادت آباد،

ميدان قيصرامين پور(شهرداري)

بلوار شهرداري خيابان شهيدحسين كيان(13)

شماره 15،مرکزملی فرش ایران

كليك كنيد(آدرس روي نقشه)


تلفن:

22142730-3

نمابر:

22142742

رایانامه:

info@incc.ir

تارنما:

www.incc.ir

 روابط عمومی:

 22367030

22090954

 

 

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید